måndag 14 juni 2010

promenadprotokoll

rådjur: 4
stora skalbaggar: 1 (hjälp!)
andra hundar: 2
andra hundar som Rolff lyckades ignorera: 0
skog: massor
rallarros/ lupin: 5673 (ungefär)
highland cattle: 3,5 (en kalv)
katt: 1 (Larsson följde efter mig)
hackspettar: 1 (vår Benke satt i eken)
hästar: 3
får: inga. Det var en hund i fårhagen i stället?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar