torsdag 11 januari 2007

farvälIdag dog min dator. En ny är redan beställd (Jag längtar så!)

Min dator har varit en trotjänare på många vis, men har också gått igenom många trotsåldrar och besvärliga faser. Jag har vid flera tillfällen varit tvungen att ta hjälp utifrån med dess uppfostran. Det är med ett styng av saknad, men också med mycken lättnad jag nu tar farväl av en förvisso trogen vän, men också av en hatad ärkefiende.

Jag kommer i nästa vecka att bjuda vänner på bubbel i fint glas då jag under en kort ceremoni, med några väl valda ord, låter den avlidne flyga en sista färd över balkongräcket för att sedan begrava den med den värdighet den förtjänar - i grovsoprummet.

1 kommentar: